http://jinmentiger.com/files/button%20-%201.jpghttp://jinmentiger.com/files/button%20-%202.jpghttp://jinmentiger.com/files/button%20-%203.jpghttp://jinmentiger.com/files/button%20-%204.jpghttp://jinmentiger.com/files/button%20-%205.jpghttp://jinmentiger.com/files/button%20-%206.1.jpg

http://jinmentiger.com/files/bg%20block.gifhttp://jinmentiger.com/files/Find-us-on-Facebook.png

 

公益關懷

善心飯盒2019

 

2019新春期間, 金門猛虎再次與素食店合作, 付出少少綿力, 除了捐贈飯盒外, 還派送利是和藥貼, 回饋長者。

http://jinmentiger.com/files/%E5%96%84%E5%BF%83%E9%A3%AF%E7%9B%9220191.jpg http://jinmentiger.com/files/%E5%96%84%E5%BF%83%E9%A3%AF%E7%9B%9220192.jpg
http://jinmentiger.com/files/%E5%96%84%E5%BF%83%E9%A3%AF%E7%9B%9220193.jpg http://jinmentiger.com/files/%E5%96%84%E5%BF%83%E9%A3%AF%E7%9B%9220194.jpg


香港花式跳繩會慈善大匯演 》》》

 

義工日 》》》


公益善心飯盒 》》》

 

http://jinmentiger.com/files/%E4%B8%80%E6%A2%9D%E6%A0%B9%E7%B2%BE%E6%B2%B9%E8%B2%BC%E5%B8%83_New_%E5%8F%B3%E9%9D%A2-min20190730.png

一條根精油貼布

(10片裝)

http://jinmentiger.com/files/%E4%B8%80%E6%A2%9D%E6%A0%B9%E7%B2%BE%E6%B2%B9%E8%89%BE%E8%8D%89%E8%B2%BC%E5%B8%83New_%E5%8F%B3-min20190730.png

艾草一條根精油貼布

(10片裝)

http://jinmentiger.com/files/%E4%B8%80%E6%A2%9D%E6%A0%B9%E8%91%A1%E8%90%84%E7%B3%96%E8%83%BA%E8%B2%BC%E5%B8%83_%E5%8F%B3(new)20190730.png

 

一條根+葡萄糖胺精油貼布

(7片裝)

http://jinmentiger.com/files/bg%20block.gif

http://jinmentiger.com/files/%E4%B8%80%E6%A2%9D%E6%A0%B980g_30g%E5%8F%B0%E7%81%A3%E8%A3%BD%E9%80%A0.jpeg

 

一條根舒緩按摩霜

(30g / 80g)